Login

Iegādājos saimnieciskās darbības inventāru – kā pareizi reģistrēt šos izdevumus?

Pats.lv lietotāji un pašnodarbinātie bieži vien vēršas pie mums ar vērtīgiem jautājumiem. Dalāmies ar atbildi uz vienu no jautājumiem – noderēs arī tev, lai parūpētos par pareizu izdevumu atspoguļošanu saimnieciskās darbības žurnālā!

Situācija: “Uzsāku saimniecisko darbību. Darba vajadzībām iegadājos inventāru, datortehniku par kopējo summu 3000 EUR. Kā pareizi šos izdevumus reģistrēt saimnieciskās darbības žurnālā, lai norakstītu tos šajā gadā. Un kā darīt, ja kādas preces iegādei izmantots bankas kredīts?”

Vai iegādātās iekārtas ir uzskatāmi par pamatlīdzekļiem?

Vispirms jāsaprot, vai iegādātās iekārtas uzskatāmas par pamatlīdzekļiem. Ja vienas iekārtas vērtība pārsniedz 1000 EUR apmēru, tā uzskatāma par pamatlīdzekli. Iekārtas izmaksas uzreiz nevarēsi norakstīt izdevumos – tas jāveic pakāpeniski, rēķinot nolietojumu.

Šajā gadījumā Pats.lv sadaļā “Izdevumi” darījuma aprakstā jāizvēlas opcija “Iegādāts pamatlīdzeklis no 1000 EUR”. Iesakām sadaļā “Pamatlīdzekļi” izveidot pamatlīdzekļa kartīti, lai nolietojumu aprēķinātu automātiski. Ja izvēlies gadu kā nolietojuma aprēķina periodu, tad pirmo nolietojumu redzēsi gada pēdējā dienā. Ja izvēlies mēnesi, tad nākamā mēneša pēdējā dienā. Vairāk par pamatlīdzekļu nolietojumu lasi mūsu blogā.

Savukārt, ja iegādātās iekārtas vērtība nepārsniedz 1000 EUR, tad tas uzskatāms par mazvērtīgu inventāru. Tad pamatlīdzekļa nolietojums nav jāaprēķina. Ja iekārtu pilnībā izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām, izmaksas pilnā apmērā vari uzreiz attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem. To veic Pats.lv sadaļā “Izdevumi”.

Ja ir iegādātas vairākas iekārtas, katrs no veiktajiem izdevumiem jāreģistrē atsevišķi.

Kā rīkoties, ja kādas preces iegādei izmantots bankas kredīts?

Ja iekārta, ko pilnībā izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām, esi iegādājies, izmantojot bankas kredītu, tad pilnā apmērā izdevumos vari norakstīt arī bankas procentu maksājumus. Ja iekārtu izmanto daļēji saimnieciskās darbības vajadzībām un daļēji privātām vajadzībām, tad bankas procenta maksājumiem jāpiemēro proporcija. Šajā gadījumā uz izdevumiem vari attiecināt ne vairāk kā 70% no bankas procenta maksājumiem. Šie nosacījumi attiecas gan uz pamatlīdzekļiem, gan mazvērtīgu inventāru.

Kā pārliecināties, vai noraksti visus iespējamos izdevumus? Izmanto Pats.lv pirmajā lapā pieejamo izdevumu analītiku, lai uzzinātu, ko citi pašnodarbinātie tavā nozarē noraksta izdevumos. Noderēs, lai smeltos idejas! Padomus par dažādiem izdevumu veidiem, kā arī detalizētu instrukciju par izdevumu augšupielādi Pats.lv sistēmā atradīsi help.pats.lv


Address

Vincit Online, SIA, unified reg. No. 40203249460, VAT payer's No. LV40203249460, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia

[email protected]