Войти

Vai ieņēmumiem drīkst izmantot vienu bankas kontu?

Lasītājs vaicā: Pašnodarbināta persona nodarbojas ar reklāmas pakalpojumiem, kā arī ir noslēgti autoratlīdzības līgumi (ir izdotas vairākas grāmatas). Ir viens bankas konts, kurā ieskaita gan naudu par reklāmas pakalpojumiem, gan par autoratlīdzību, kā arī no šī konta tiek maksāti gan saimnieciskās darbības izdevumi, gan privātie. Vai šādi drīkst darīt?

Nodokļus no autoratlīdzības ietur un samaksā izmaksātāji, bet par reklāmas pakalpojumiem katru mēnesi pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumā tiek norādīti 700 eiro un pārskaitītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Vai par reklāmas pakalpojumiem pašnodarbinātajam ir jākārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls?

Ieņēmumi par reklāmas pakalpojumiem gadā ir apmēram 1600 eiro (3 līdz 4 darījumi), pārējie ieņēmumi ir no autoratlīdzības (gadā apmēram 60 000 eiro).

Un galu galā – kādas atskaites jānodod par autoratlīdzību un kādas – par reklāmas pakalpojumiem?

Ņemot vērā to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no autoratlīdzības maksā naudas līdzekļu pārskaitītāji, secinām, ka persona autoratlīdzības ienākumam izmanto īpašo autoratlīdzības nodokļu režīmu. Tas nozīmē, ka autoratlīdzību izmaksātājs ietur IIN (2024.gadā – 25% apmērā).

Ja autoratlīdzība saņemta ārvalstīs vai no cilvēka, kam nav pienākums ieturēt nodokli, izmaksājot ienākumu, autoratlīdzības saņēmējs līdz nākamā gada 28.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju un samaksā nodokli līdz 23.jūnijam.

Ja autoratlīdzību izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, tad tā ietur un samaksā IIN, piemērojot 20% likmi un nosacītos izdevumus. Autoratlīdzības izmaksātājs iesniedz VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām līdz nākamā mēneša 15.datumam un samaksā nodokli vienotajā nodokļu kontā līdz 23.datumam.

Par ienākumiem no reklāmas pakalpojumiem, kurus persona sniedz kā saimnieciskās darbības veicējs, pašnodarbinātai personai (ja tā ir izvēlējusies grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā) ieņēmumi un izdevumi jāuzskaita IIN maksātāja uzskaites žurnālā.

Saimnieciskās darbības veicējs var izmantot vienu bankas kontu gan saņemot  ieņēmumus no autoratlīdzībām, reklāmas pakalpojumiem, gan veicot privātos izdevumus un saimnieciskās darbības izdevumus. 

Pašnodarbinātajam, ja ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz 700 eiro mēnesī, jāaprēķina VSAOI pēc vispārējās likmes (31,07% no vismaz 700 eiro) un papildu 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma un obligāto iemaksu objekta (ne mazāka kā 700 eiro) starpības. VSAOI jāmaksā reizi ceturksnī, iesniedzot pašnodarbinātā ziņojumu. Savukārt IIN maksā reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Saimnieciskās darbības izdevumos iekļaujami visi izdevumi, kas attiecināmi uz saimniecisko darbību.

Raksts tapis sadarbībā ar iBizness.lv

iBizness ir atbalsts un padomdevējs uzņēmējiem un vadītājiem, kurā var lasīt gan pieredzējušu uzņēmēju intervijas un pieredzes stāstus, gan Latvijas labāko ekspertu skaidrojumus par vadītājiem svarīgiem jautājumiem vadības, mārketinga, personāla, tehnoloģiju un finanšu jomā.


Адрес

Vincit Online, SIA, единый рег. № 40203249460, номер плательщика НДС LV40203249460, ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия

[email protected]