Войти

Какие изменения в социальных взносах ожидают самозанятых в 2021 году?

2021. gada pirmais pusgads pašnodarbinātajiem būs pārejas periods – saglabāsies līdzšinējā kārtība, taču ar dažām izmaiņām. Savukārt, īpaša uzmanība jāpievērš likuma izmaiņām, kas stāsies spēkā no otrā pusgada, jo gaidāmas būtiskas izmaiņas pašnodarbināto sociālo iemaksu maksāšanas kārtībā. 

Первое полугодие 2021 года – прежний порядок с небольшими изменениями

Izmaiņas no 1. janvāra ir pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšanas termiņos – turpmāk tas jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam, savukārt, iemaksas jāveic līdz 23. datumam. Ja pašnodarbinātās personas ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru vai ir lielāki par to, tāpat kā līdz šim jāveic obligātās iemaksas no ienākumiem, kuri nav mazāki par minimālo algu. Mainīta ir arī sociālo iemaksu likme – 32,15% vietā šobrīd ir 31,07%. Tāpat jāveic arī iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā. 

Стоит учитывать, что с 1 января размер минимальной заработной платы увеличен до 500 евро. Если доходы за определенный месяц не достигают этой суммы, то так же как и прежде нужно платить только 5% на пенсионное страхование. Если годовой доход не достигает 50 евро, то обязательные взносы платить не нужно. Такой порядок сохранится до 30 июня.

Вторая половина 2021 года: минимальная ставка социальных взносов и увеличенная ставка взносов на пенсионное страхование

С 1 июля ставка пенсионного страхования возрастет: вместо прежних 5% теперь нужно будет платить 10%. Эта ставка будет применяться как к самозанятым, чьи доходы в месяц достигают или превышают размер минимальной заработной платы, так и к тем, чей доход не достигает этой отметки. 

Также с 1 июля будут введены минимальные обязательные взносы. Объектом минимальных обязательных взносов, с которого нужно будет платить взносы, будут три минимальных месячных заработных платы в квартал (1500 евро).

Если человек является одновременно и работником, и самозанятым, но доход суммируется – если объект обязательных взносов не достигает минимального размера, то работодатель вносит доплату. Если самозанятое лицо получает доход только от своей хозяйственной деятельности, то эту доплату нужно вносить самому. 

Когда можно не платить минимальные обязательные взносы?

Законом предусмотрено 11 категорий самозанятых лиц, к которым минимальные социальные взносы не относятся, в том числе лица, достигшие пенсионного возраста, или вышедшие на преждевременную пенсию, инвалиды 1 и 2 группы, лица, воспитывающие детей в возрасте до трех лет или детей с инвалидностью. Полный список категорий доступен здесь..

Если самозанятое лицо, которое не является в то же время работником, прогнозирует, что доход в соответствующем квартале не достигнет 1500 евро, то необходимо подать в СГД подтверждение о планируемых в следующем квартале доходах. С учетом этого прогноза обязательные взносы за этот квартал не будут начислены. 

Jau šobrīd ieteicams rūpīgi sekot līdzi savam ienākumu apmēram un savlaicīgi veikt prognozes par gaidāmajiem ienākumiem. Neskaidrību gadījumā var noderēt konsultācija ar zinošiem speciālistiem, kas palīdzēs izprast likuma izmaiņas un rast atbilstošu risinājumu.


Адрес

Vincit Online, SIA, единый рег. № 40203249460, номер плательщика НДС LV40203249460, ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия

[email protected]