Login

Kad pašnodarbinātajam jāreģistrējas kā PVN maksātājam?

Vai arī tu, kļūstot par pašnodarbināto, esi uzdevis sev jautājumu – vai un kurā brīdi man jākļūst par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju? Lasi rakstu un uzzini atbildes uz pašnodarbināto biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar PVN maksātāja statusu!

Kad pašnodarbinātajam jākļūst par PVN maksātāju?

Saskaņā ar likumu ikviena persona var brīvprātīgi reģistrēties par PVN maksātāju no brīža, kad tiek veikti ar PVN apliekami darījumi. Taču likumā noteikti arī gadījumi, kad fiziskajām un juridiskajām personām PVN maksātāja statusa reģistrēšana ir obligāta.

Kā novērojam – palaist garām brīdi, kad nepieciešams obligāti reģistrēt PVN maksātāja statusu, ir viena no pašnodarbināto biežāk pieļautajām kļūdām saimnieciskās darbības grāmatvedības kārtošanā. Turklāt, ja to neizdara, tas būtiski var ietekmēt saimniecisko darbību un grāmatvedības uzskaiti, tapēc iegaumē un seko līdzi, lai nepalaistu garām brīdi, kad obligāti reģistrēt PVN maksātāja statusu:

  • ja ar PVN apliekamo darījumu summa pārsniedz 50 000 eiro iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka brīdī, kad sasniegta šī summa, ir jāreģistrējas par  PVN maksātāju;
  • ja Eiropas Savienības teritorijā iegādāto preču vērtība bez PVN kalendārajā gadā sasniedz vai ir lielāka par 10 000 eiro;
  • ja saņemti pakalpojumi no Eiropas Savienības vai trešo valstu nodokļu maksātāja vai tiek sniegti pakalpojumi ES. Šajā gadījumā PVN jāmaksā jau no paša sākuma neatkarīgi no tā, kāda ir summa. Ņem vērā – šis nosacījums attiecas tikai uz pakalpojumiem.

Jāņem vērā! Ja, piemēram, pakalpojums tiek sniegts citas ES dalībvalsts PVN maksātājam, tad atbilstoši PVN likumam vairumā gadījumos pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta. Ko tas nozīmē? Var gadīties situācija, ka pakalpojums kādas citas ES dalībvalsts uzņēmumam ir sniegts Latvijas teritorijā. Varētu šķist, ka pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvija, taču tā nav – saskaņā ar PVN likumu pakalpojums tiek sniegts citā ES dalībvalstī. Līdz ar to kļūdaini būtu arī pieņemt, ka PVN maksātāja statuss būtu jāreģistrē, kad tiek sasniegts darījumu apjoms 40 000 eiro apmērā. Pareizi būtu šādā gadījumā pakalpojumu sniedzējam reģistrēties PVN maksātāja reģistrā jau no brīža, kad tiek uzsākti šādi darījumi citās ES dalībvalstīs.

Labu, praktisku reālās dzīves piemēru par to, cik viegli ir palaist garām PVN maksātāja reģistrācijas brīdi, piedāvā Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Inguna Leibus:

“Man ir viens interesants piemērs. Man palīdzību lūdza klavieru skaņotājs, kurš bija reģistrējies kā pašnodarbinātais. Viņu uzaicināja uz citu ES dalībvalsti skaņot klavieres. Diemžēl man viņš bija jāapbēdina – uz to brīdi viņam bija jākļūst par PVN maksātāju, jo viņš izrakstīs rēķinu cita ES dalībvalsts uzņēmumam.”

Mūsu ieteikums: paturēt prātā šos obligātos nosacījumus un pirms katra darījuma uzdot sev jautājumu – vai man jākļūst par PVN maksātāju? Vairāk par PVN maksātāja statusa reģistrāciju uzzini video!

Par PVN maksātāju jāreģistrējas līdz nākamā mēneša 15. datumam. Lai to izdarītu, jāraksta iesniegums VID.

Atceries!

  • Par PVN maksātāju var kļūt arī uz laiku, ja iedarbojas kāds no šiem kritērijiem.
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (MUN) nevar būt PVN maksātājs.

Vai man jāaizpilda PVN deklarācija?

Kā nepalaist garām PVN maksātāja reģistrēšanas brīdi? Vislabāk ar PVN apliekamo darījumu apjomam izsekot, grāmatvedībā atsevišķi uzskaitot ar PVN apliekamos un neapliekamos darījumus. PVN uzskaiti obligāti veic PVN maksātāji. Pārējie to var veikt brīvprātīgi, taču tas ir ieteicams, lai kontrolētu apliekamo darījumu vērtību un savlaicīgi reģistrētos kā PVN maksātājs. Šāda uzskaite var palīdzēt izsekot līdzi un izlemt, vai ir izdevīgi kļūt par PVN maksātāju vēl pirms to nosaka likums.

Reģistrēts PVN maksātājs, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un PVN uzskaitei nav izvēlējies kases principu (PVN budžetā maksā pēc tam, kad apmaksāts PVN rēķins), papildu saimnieciskās darbības žurnālam kārto PVN uzskaites žurnālu. PVN uzskaites žurnāla aizpildīšanas kārtība atrodama Ministru kabineta noteikumos. Savukārt piemēru atradīsi VID metodiskajos materiālos.

Šajā žurnālā uzskaitīto informāciju izmanto, lai aizpildītu PVN deklarācijas. Vairumā gadījumu PVN deklarācija jāiesniedz līdz nākamā mēneša 20. datumam un nodokļi par darījumiem jāiemaksā līdz nākamā mēneša 23. datumam. Šādas deklarācijas aizpildīšana pieejama arī pats.lv sistēmā.

Avoti, kuros iesakām smelties papildu informāciju saistībā ar PVN maksātāja statusa reģistrāciju un ar PVN apliekamiem darījumiem:

Kārtot grāmatvedību paša spēkiem var šķist sarežģīti, it īpaši, ja tas tiek darīts pirmo reizi. Mazināt šaubas par nodokļu aprēķiniem palīdzēs atbilstoša grāmatvedības programma.

Ja esi šādas programmas meklējumos, izmēģini Pats.lv! Pats.lv sistēma grāmatvedības kārtošanu padara vienkāršāku, jo viss sarežģītais – nodokļu aprēķins, saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana un atskaišu sagatavošana – notiek automātiski. Viss, ko lietotājam atliek darīt – cītīgi veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un datus augšupielādēt sistēmā.

Lai lietotu pats.lv, nav nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā – izmēģini, pirmās 7 dienas bez maksas!


Address

Vincit Online, SIA, unified reg. No. 40203249460, VAT payer's No. LV40203249460, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia

[email protected]