Войти

Какой налоговый режим выбрать плательщику патентной платы?

Patentmaksa, ko līdz šim izmantoja tādu profesiju pārstāvji kā fotogrāfi, frizieri vai skaistumkopšanas speciālisti, no 2021. gada 1. janvāra ir atcelta. Patentmaksātājiem, kas iepriekšējā gadā paguva veikt iemaksu par 2021. gadu, vēl tikai līdz gada beigām iespējams darboties šajā nodokļu maksāšanas režīmā. Tuvojoties gada noslēgumam, ieteicams savlaicīgi izvērtēt, kurš no alternatīvajiem nodokļu maksāšanas režīmiem būs piemērots, lai arī turpmāk īstenotu saimniecisko darbību.

Общий налоговый режим

Физические лица, ведущие хозяйственную деятельность, чаще всего выбирают этот налоговый режим

Стоит учитывать, что он существенно отличается от патентной платы, ведь тут налогоплательщику нужно самому вести подсчет налогов и регулярно вести учет доходов и расходов, связанных с хозяйственной деятельностью. 

В этом режиме нужно платить два налога – социальные взносы самозанятого лица и подоходный налог с населения. Ставка подоходного налога с населения применяется в зависимости от размера доходов в течение налогового года и начисляется на основании прибыли, то есть, доходов, от которых отняты все расходы, связанные с хозяйственной деятельностью. 

Savukārt sociālās iemaksas jāaprēķina ik ceturksni. Ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu (500 eiro), jāpiemēro 31,07% likme, bet no starpības starp ienākumiem un minimālo algu jāveic iemaksa 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Ja ienākumi nesasniedz minimālo algu, tad jāveic tikai 10% iemaksa. Ar maksāšanas kārtību ieteicams iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Режим плательщика налога на микропредприятие

Если вы желаете сохранить максимально простой способ учета налогов, то вам подойдет режим плательщика налога на микропредприятие (НМП).

В отличие от патентной платы, в рамках которой взносы платятся авансом, в режиме НМП взносы надо платить четыре раза в год за оборот каждого квартала. 

Ставка для дохода до 25 000 евро в год составляет 25%, а превысив этот рубеж в 25 000 евро в год – 40%. Нельзя забывать, что, выбрав этот режим уплаты налогов, вы теряете возможность воспользоваться льготами на ПНН, а также на доход, к которому применяется режим НМП, и другие источники дохода.

Как впредь нужно платить пониженную патентную плату?

Пониженную патентную плату в этом году могут продолжить платить пенсионеры, в том числе те, которые вышли на досрочную возрастную пенсию, и лица, имеющие инвалидность первой или второй группы. Основные условия при этом следующие:

  • Доходы за предыдущий год не должны превышать 3000 евро
  • Прогнозируемый доход за год не должен превышать 3000 евро
  • Лицо не должно быть плательщиком налога с заработной платы
  • Лицо не должно нанимать на работу других лиц.

Izvēloties kādu no alternatīvajiem nodokļu maksāšanas režīmiem, jāņem vērā, ka nodokļu maksāšanas kārtība būtiski atšķirsies no tā, kāda tā bija patentmaksātājiem, jo ieņēmumu, izdevumu uzskaite un nodokļu aprēķins jāveic patstāvīgi. To ir svarīgi izdarīt ar lielu precizitāti, lai samazinātu ar nodokli apliekamā ienākuma apmēru un ietaupītu saimnieciskās darbības attīstībai atvēlētos līdzekļus. Mazināt šaubas par datu pareizību un nodokļu aprēķinu var ar atbilstoši piemeklētas grāmatvedības programmas palīdzību.

Ja esi šādas programmas meklējumos, iesakām Pats.lv – grāmatvedības sistēmu pašnodarbinātajiem, kas nodrošina iespēju uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus, kā arī automātiski veic nodokļu aprēķinu un sagatavo datus atskaitēm. Ja vēlies uzzināt vairāk, ieskaties pats.lv!


Адрес

Vincit Online, SIA, единый рег. № 40203249460, номер плательщика НДС LV40203249460, ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия

[email protected]