Войти

Uzņēmēji, uzticiet Jūsu pašnodarbināto grāmatvedību PATS.LV!

Pārbaudi vai vari palielināt uzņēmuma cilvēkresursu ar pašnodarbinātajiem

Pārbaudīt

Kāpēc uzņēmumi pērk pakalpojumus no pašnodarbinātajiem?

Juridiski
atvieglota
sadarbība

Ir iespēja gudri palielināt cilvēkresursu

Par padarīto darbu speciālists saņem vairāk (neto)

Pakalpojumu līgums bez saistībām

Var piemeklēt kvalificētākus speciālistus

Piemērs 1000€ par darba izpildi

Par algotu darbinieku €1801.97
Par ārpakalpojumu no pašnodarbinātā €1801.97

Darba ņēmēja alga €1000

Bruto alga €1457.73
Soc. nodoklis (10.5%) €153.06
IIN (1457.73×23% − 153.06×20%) €304.67
Soc. nodoklis (darba devēja 23.59%) €343.88
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva €0.36

*Aprēķina piemērs neiekļauj papildu faktorus, piemēram, apgādājamos, atvieglojumus vai izdevumus

Pašnodarbinātā Ienākumi €1188.87

Samaksa €1801.97
Soc. nodoklis no €620 (31.07%) €192.637
Soc. nodoklis no €1181.97 (10%) €118.207
IIN ienākumam līdz €1667 (20%) €271.237
IIN €134.97, kas pārsniedz €1667 (23%) €31.047

*Aprēķina piemērs neiekļauj papildu faktorus, piemēram, apgādājamos, atvieglojumus vai izdevumus

Uzņēmumu kritēriji sadarbībai ar pašnodarbināto*

Pašnodarbināta persona var tikt uzskatīta par darba ņēmēju tad,
ja tiek konstatēts vismaz viens no izstrādātajiem kritērijiem:

• экономическая зависимость от субъекта, которому человек оказывает услуги;
• интеграция человека в предприятие, которому он оказывает услуги;
• наличие фактических выходных или отпусков и порядок их использования связан с внутренними распорядками предприятия;
• работа ведется под управлением или контролем другого лица;
• человек не является владельцем основных средств, материалов и других активов, используемых в хозяйственной деятельности.

*Šie kritēriji ir būtiski, tomēr praksē tie ne vienmēr ir viennozīmīgi piemērojami un kāda kritērija izpildīšanās uzreiz nenozīmē, ka no sadarbības ar pašnodarbināto būtu jāpāriet uz darba tiesiskajām attiecībām.

Адрес

Vincit Online, SIA, единый рег. № 40203249460, номер плательщика НДС LV40203249460, ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия

online@pats.lv