Uzņēmēji, uzticiet Jūsu pašnodarbināto grāmatvedību PATS.LV!

Pārbaudi vai vari palielināt uzņēmuma cilvēkresursu ar pašnodarbinātajiem

Pārbaudīt

Kāpēc uzņēmumi pērk pakalpojumus no pašnodarbinātajiem?

Juridiski
atvieglota
sadarbība

Ir iespēja gudri palielināt cilvēkresursu

Par padarīto darbu speciālists saņem vairāk (neto)

Pakalpojumu līgums bez darba tiesiskām saistībām

Var piemeklēt kvalificētākus speciālistus

Piemērs ar izmaksu budžetu par pakalpojumu 1000 EUR*

Ja pakalpojumu sniedz algots darbinieks
Ja pakalpojumu sniendz pašnodarbinātais
Izdevumu budžets ieskaitot nodokļu maksājumus €1000

Darbinieka ieņēmumi pēc visu nodokļu samaksas (neto) €549.13

Bruto samaksa €808.84
Soc. nodoklis (10.5%) €84.93
IIN (1457.73×23% − 153.06×20%) €144.78
Soc. nodoklis (darba devēja 23.59%) €190.81
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva €0.36

*Aprēķina piemērs neiekļauj papildu faktorus, piemēram, apgādājamos, atvieglojumus vai izdevumus
Pakalpojuma līgumā norādītā summa €1000

Pašnodarbinātā ieņēmumi pēc visu nodokļu samaksas (neto) €615.50

Bruto samaksa €1000
Soc. nodoklis no €620 (31.07% ) €192.63
Soc. nodoklis no €380 (10%)  €38
IIN (20%) €153.87

*Aprēķina piemērs neiekļauj papildu faktorus, piemēram, apgādājamos, atvieglojumus vai izdevumus

Uzņēmumu kritēriji sadarbībai 
ar pašnodarbināto*

Pašnodarbināta persona var tikt uzskatīta par darba ņēmēju tad,
ja tiek konstatēts vismaz viens no izstrādātajiem kritērijiem:

• ekonomiskā atkarība no personas, kurai persona sniedz pakalpojumus,
• personas integrācija uzņēmumā, kuram sniedz pakalpojumus,
• faktisko brīvdienu vai atvaļinājumu esamība un to ņemšanas kārtība saistīta ar uzņēmuma iekšējo kārtību,
• darbība notiek citas personas vadībā vai kontrolē,
• persona nav pamatlīdzekļu, materiālu un citu saimnieciskajā darbībā izmantoto aktīvu īpašnieks.

*Šie kritēriji ir būtiski, tomēr praksē tie ne vienmēr ir viennozīmīgi piemērojami un kāda kritērija izpildīšanās uzreiz nenozīmē, ka no sadarbības ar pašnodarbināto būtu jāpāriet uz darba tiesiskajām attiecībām.

Adrese

Vincit Online, SIA, vienotais reģ. Nr. 40203249460, PVN maksātāja numurs LV40203249460, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija