Ienākt

Kādas izmaiņas sociālajās iemaksās pašnodarbinātos sagaida 2021. gadā

2021. gada pirmais pusgads pašnodarbinātajiem būs pārejas periods – saglabāsies līdzšinējā kārtība, taču ar dažām izmaiņām. Savukārt, īpaša uzmanība jāpievērš likuma izmaiņām, kas stāsies spēkā no otrā pusgada, jo gaidāmas būtiskas izmaiņas pašnodarbināto sociālo iemaksu maksāšanas kārtībā. 

2021. gada pirmais pusgads – līdzšinējā kārtība ar nelielām izmaiņām

Izmaiņas no 1. janvāra ir pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšanas termiņos – turpmāk tas jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam, savukārt, iemaksas jāveic līdz 23. datumam. Ja pašnodarbinātās personas ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru vai ir lielāki par to, tāpat kā līdz šim jāveic obligātās iemaksas no ienākumiem, kuri nav mazāki par minimālo algu. Mainīta ir arī sociālo iemaksu likme – 32,15% vietā šobrīd ir 31,07%. Tāpat jāveic arī iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā. 

Jāņem vērā, ka minimālā alga no 1. janvāra ir palielināta līdz 500 eiro. Ja ienākumi mēnesī nesasniedz šo apmēru, tad tāpat kā līdz šim jāveic tikai 5% pensiju apdrošināšanas iemaksa. Ja ienākumi gadā nesasniedz 50 eiro – obligātās iemaksas neveic. Šāda kārtība saglabājas līdz 30. jūnijam.

2021. gada otrais pusgads – minimālā sociālo iemaksu likme un palielināta likme pensiju apdrošināšanas iemaksām

Ar 1. jūliju likme pensiju apdrošināšanai pieaug – līdzšinējo 5% vietā būs jāmaksā 10%. Šādu likmi piemēro gan pašnodarbinātajiem, kuri ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, gan tiem, kuriem nesasniedz. 

Tāpat ar 1. jūliju tiek ieviestas minimālās obligātās iemaksas. Minimālais obligāto iemaksu objekts, no kura jāveic iemaksas, būs trīs minimālās mēneša darba algas ceturksnī (1500 eiro).

Ja persona vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, tad ienākumus summē – ja obligāto iemaksu objekts nesasniedz minimālo apmēru, darba devējs veic piemaksu. Ja pašnodarbinātais ienākumus gūst tikai no savas saimnieciskās darbības, tad šī piemaksa jāveic pašam. 

Kad minimālās obligātās iemaksas var neveikt

Likumā noteiktas pašnodarbināto kategorijas, uz kurām minimālās sociālās iemaksas neattieksies, to skaitā ir personas, kas sasniegušas pensijas vecumu, vai devušās priekšlaicīgā pensijā, 1. un 2. grupas invalīdi, personas, kurām ir bērni līdz trīs gadu vecumam vai bērni ar invaliditāti. Ar šīm kategorijām iepazīties var Valsts ieņēmum dienesta informatīvajā materiālā.

Ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka ienākums ceturksnī nesasniegs 1500 eiro apmēru, tad nepieciešams VID iesniegt apliecinājumu par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem. Ņemot vērā šīs prognozes, obligātās iemaksas par ceturksni netiks aprēķinātas. 

Jau šobrīd ieteicams rūpīgi sekot līdzi savam ienākumu apmēram un savlaicīgi veikt prognozes par gaidāmajiem ienākumiem. Neskaidrību gadījumā var noderēt konsultācija ar zinošiem speciālistiem, kas palīdzēs izprast likuma izmaiņas un rast atbilstošu risinājumu.


Adrese

Vincit Online, SIA, vienotais reģ. Nr. 40203249460, PVN maksātāja numurs LV40203249460, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

[email protected]