Войти

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dati Pats.lv grāmatvedības sistēmā

Iepazīstinām jūs ar mūsu jauno funkciju – Partnera meklētāju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, kas turpmāk PATS.LV sistēmā nodrošinās precīzus un atbilstošus uzņēmumu datus.

Šī sadarbība gādās, lai uzņēmumu dati, ko mūsu klienti izmanto grāmatvedībā, ir paši jaunākie un nākuši no oficiālā datu reģistra. Esam pārliecināti, ka tas mūsu klientiem palīdzēs ietaupīt laiku, jo viss nepieciešamais būs pieejams uzreiz un vienuviet, tādējādi rēķinu izrakstīšana un uzskaite kļūs vienkāršāka un efektīvāka.

“Mūsu komanda vienmēr cenšas saviem klientiem nodrošināt visraitāko apkalpošanu. Šī iemesla dēļ mēs nemitīgi strādājam pie produkta uzlabošanas, kā arī integrācijas ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai darbu ar mūsu platformu arvien atvieglotu. Ar gandarījumu sadarbojamies ar LR Uzņēmumu reģistru, tādējādi šī integrācija ļauj PATS.LV klientiem, sistēmā pievienojot jaunu darījumu, vajadzīgos partneru datus atrast ātri un ērti. Ar prieku šo kopīgo darbu turpināsim, meklējot arvien jaunas iespējas mūsu klientiem.” saka “PATS.LV” komanda.

“Klientiem veicot grāmatvedības uzskaiti platformā PATS.LV, jaunāko datu pieejamība ir ļoti būtisks faktors – darījumu ievadīšana un rēķinu izrakstīšana kļuvusi vēl vienkāršāka, lietotājiem nav atsevišķi jāmeklē informācija par saviem klientiem, un viņi var koncentrēties uz svarīgāko – savu saimnieciskās darbības veikšanu”, saka Andrejs Dovgaņuks, Biznesa attīstības vadītājs PATS.LV


Адрес

Vincit Online, SIA, единый рег. № 40203249460, номер плательщика НДС LV40203249460, ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия

[email protected]