Login

Pašnodarbinātā izdevumu precizēšana – vai man tas jādara?

Ja esi pašnodarbinātais, noteikti esi dzirdējis ne tikai par saimnieciskās darbības izdevumu norakstīšanu, bet arī tādu jēdzienu kā “izdevumu precizēšana”. Kas tas ir un vai tas jādara visiem pašnodarbinātajiem – lasi mūsu jaunākajā bloga rakstā!

Kas ir saimnieciskās darbības izdevumu precizēšana?

Vienkāršā ieraksta grāmatvedībā, kādu veic lielākā daļa pašnodarbināto, ieņēmumus un izdevumus gada laikā saimnieciskās darbības žurnālā reģistrē atbilstoši kases principam. Tas nozīmē, ka ieņēmumus jāuzskaita tikai tad, kad tie ir saņemti, savukārt izdevumus – tikai tad, kad tie tiek veikti un par tiem ir faktiski samaksāts.

Jāņem vērā, ka var gadīties, ka šādi reģistrēti dati nav izmantojami gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai. Kāpēc tā? Atbilstoši likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums ir ieņēmumu un ar ieņēmumu gūšanu saistīto izdevumu starpība. Tas nozīmē – lai šo starpību un nodokli vispār varētu aprēķināt, ir nepieciešams kopējiem izdevumiem atņemt tos izdevumus, kuri nav saistīti ar gada laikā gūtajiem ieņēmumiem. To sauc par izdevumu precizēšanu.

Izdevumu precizēšanā izdevumus, kuri neattiecas uz konkrētā gada ieņēmumiem, neņem vērā. Tie var būt, piemēram, nopirkti materiāli, kas gada beigās vēl nav izmantoti, preces, kas nopirktas, bet vēl nav pārdotas vai tamlīdzīgi. Izdevumus precizē par:

  • nākamo periodu izdevumiem, piemēram, apdrošināšanas maksām, periodikas abonēšanu, nomas maksu un tamlīdzīgi;
  • apmaksāto, bet neizlietot krājumu iegādi;
  • pamatlīdzekļiem un nematieriālajiem ieguldījumiem aprēķināto nolietojumu.

Kā veic izdevumu precizēšanu?

Skaidrojam ar piemēru! Piemēram, tirgotājs iepērk preci un gadā veic izdevumus 10 000 eiro apmērā. Pārdodot, šo preci, gada laikā tiek gūti ieņēmumi 8000 eiro apmērā. Šķiet, ka strādāts ar zaudējumiem 2000 eiro apmērā, taču jāņem vērā, cik no šīs iepirktās preces ir atlicis atlikumā. Ja, piemēram, 3000 eiro vērtībā prece ir atlikumā, tad preci patiesībā tirgotājs ir pārdevis par 7000 eiro. Ieņēmumi – 8000 eiro, izdevumi – 7000 eiro, tātad peļņa ir 1000 eiro. Tas ļoti labi parāda, kāpēc izdevumu precizēšana ir nepieciešama – atzīstami ir izdevumi, kas saistīti ar tā gada ieņēmumu gūšanu. Atlikušie izdevumi 3000 eiro vērtībā būs izdevumi jau nākamajā gadā.

Cits piemērs: nomas maksa. Ja nomas maksa samaksāta gadu uz priekšu, un tas nesakrīt ar kalendāro gadu (piemēram, no 2022. gada 1. jūlija līdz nākamā gada jūnija beigām), tad par nākamo pusgadu samaksāto nomas maksu no šī gada izdevumiem ņem nost. Līdzīgs princips jāievēro ar, piemēram, apdrošināšanu vai periodikas abonēšanas maksu.

Šādu izdevumu precizēšanu jāveic regulāri katru gadu. Līdz ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, tagad arī skaidri norādīts – lai aprēķinātu ar IIN apliekamo ienākumu, žurnālā norādītos izdevumus jāprecizē gada beigās, taču sociālo iemaksu aprēķinam izdevumu precizēšanu var veikt ik mēnesi. Īpaši ieteicams, ja iegādāti dārgi pamatlīdzekļi – to nolietojumu var sadalīt pa mēnešiem, iekļaut izdevumos un samazināt sociālo iemaksu objektu.

Ja iepriekš neesi veicis izdevumu precizēšanu, pievērs uzmanību! No šī gada precīza kārtība izdevumu precizēšana aprakstīta arī Ministru kabineta noteikumos – ieskaties, tur atradīsi arī saimnieciskās darbības izdevumu precizēšanas reģistra tabulu!

Kā veikt izdevumu precizēšanu?

Ņem vērā! Izdevumu precizēšanas reģistra tabula pats.lv sistēmā nav iekļauta – šāds reģistrs jāveic katram pašam sev ērtā veidā pēc piedāvātā parauga. Taču lai veiktu izdevumu precizēšanu, nepieciešams visus saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus rūpīgi uzskaitīt gada garumā. Kā to izdarīt ērti un vienkārši? Ar pats.lv! Viss sarežģītais  – nodokļu aprēķins, saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana un atskaišu sagatavošana  – notiek automātiski. Viss, ko lietotājam atliek darīt – cītīgi veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un datus augšupielādēt sistēmā.

Lai lietotu pats.lv, nav nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā – izmēģini, pirmās 7 dienas bez maksas!


Address

Vincit Online, SIA, unified reg. No. 40203249460, VAT payer's No. LV40203249460, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia

[email protected]