Login

Kādas izmaiņas pašnodarbinātos – MUN maksātājus – sagaida 2021. gadā?

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksāšanas režīms joprojām saglabā vienkāršību nodokļu aprēķinos un iemaksas tāpat kā līdz šim jāveic četras reizes gadā no ceturkšņa apgrozījuma. Tomēr pašnodarbinātajiem, kuri arī turpmāk izvēlēsies saimniecisko darbību īstenot šajā režīmā, jārēķinās ar virkni izmaiņu, to skaitā ievērojami palielinātu nodokļu likmi un jaunu nodokļu maksāšanas kārtību par darbiniekiem.

Kas šobrīd var kļūt par MUN maksātāju?

MUN maksāšanas režīmu no šī gada janvāra var izmantot tikai pats mikrouzņēmuma īpašnieks. Līdz ar to MUN ir iespēja maksāt, ja persona reģistrējusies kā individuālais komersants, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai pašnodarbinātā persona.

Savukārt no šī gada janvāra MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt SIA īpašnieki, kā arī PVN maksātāji.

Palielināta nodokļa likme un atcelti algas ierobežojumi

Būtiski palielināta MUN likme – no 2021. gada janvāra ieņēmumiem līdz 25000 eiro gadā piemērojama likme 25 % apmērā līdzšinējo 15% vietā, savukārt ieņēmumiem virs 25000 eiro gadā likme turpmāk būs 40 %.

Līdzšinējais izmaksājamās algas ierobežojums (720 eiro) ir atcelts, un turpmāk MUN maksātājs var izmaksāt jebkādu summu personīgajām vajadzībām. 

Jāņem vērā, ka, piemērojot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tiek zaudēta iespēja izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides un atvieglojumus gan ienākumam, kuram tiek piemērots mikrouzņēmumu nodokļa režīms, gan arī citiem ienākuma avotiem.

Papildu nodokļi par darbiniekiem

Par mikrouzņēmuma darbiniekiem turpmāk nodokļi būs jāpiemēro vispārējā kārtībā. Jāpievērš uzmanība, ka pašnodarbinātajiem – MUN maksātājiem – kuri darbiniekus pieņēma darbā 2020. gadā, 2021. gada pirmajā pusē (līdz 30. jūnijam) saglabājas līdzšinējā kārtība un papildu nodokļi par darbiniekiem nav jāmaksā.

Savukārt par visiem darbiniekiem, kas darbā pieņemti 2021. gadā, jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā. Tas nozīmē, ka jāveic gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, gan IIN iemaksa un algas nodoklis pilnā apmērā. 

Šāda kārtība no 1. jūlija būs arī darbiniekiem, kas pieņemti 2020. gadā.

Jaunā nodokļu maksāšanas kārtība ievērojami atšķiras, jo līdz šim par darbiniekiem nebija jāmaksā nekādi papildu nodokļi. Lai savlaicīgi izprastu un ieviestu jauno kārtību, konsultācija ar zinošiem pašnodarbināto grāmatvedības speciālistiem var būt ļoti noderīga.


Address

Vincit Online, SIA, unified reg. No. 40203249460, VAT payer's No. LV40203249460, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia

[email protected]