Login

Pašnodarbinātā izdevumi, strādājot no mājām

Gan pašnodarbinātajam, gan darba ņēmējam darba vietas ierīkošana mājoklī ir iespēja parūpēties par sev ērtu, patīkamu darba vidi, kā arī sabalansēt darbam un personīgajai dzīvei veltīto laiku. Taču pašnodarbinātajam ir vēl viens papildu ieguvums – izmaksas, kas nepieciešamas, lai uzturētu mājas biroju un veiktu saimniecisko darbību, iespējams attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, tā samazinot ar nodokli apliekamo ienākumu.

Kā zināt, kurus izdevumus varu norakstīt?

Ierīkojot saimnieciskās darbības vajadzībām paredzētu biroju savā dzīvesvietā, var būt sarežģīti noteikt robežu starp to, ko drīkst un ko nedrīkst norakstīt saimnieciskās darbības izdevumos. Šķiet, ka itin viss, ko izmanto mājoklī, būtu attiecināms uz saimniecisko darbību – ēdiens, mēbeles, komunālie maksājumi, dažādi abonementi un tamlīdzīgi. Taču tā nav – taviem izdevumiem ir jābūt tieši saistītiem ar saimniecisko darbību un tev jāspēj to pierādīt ar atbilstošiem darījuma dokumentiem. Nebūs šaubu, ka datoru, ko izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, grāmatvedības kārtošanai un tamlīdzīgi, varēsi norakstīt izdevumos. Taču, piemēram, kafija vai ēdienreizes, lai arī šķiet nozīmīga darba dienas daļa, tomēr nebūs uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem, ja izmanto to personīgajam patēriņam.

Populārākie izdevumu veidi, strādājot no mājām

Šie ir daži no izdevumu veidiem, ko droši vari attiecināt uz saimniecisko darbību.

Komunālie maksājumi

Ja, piemēram, tava dzīvojamā platība ir 50 kvadrātmetrus liela, un tavs birojs aizņem 25 kvadrātmetrus, uz saimnieciskās darbības izdevumiem vari attiecināt 50% no izdevumiem par īri, ūdeni, elektrību. Taču jāatceras, ka par saimnieciskās darbības ietvaros izmantojamām telpām visdrīzāk būs jāsamaksā lielāks nekustamā īpašuma nodoklis, jo saimnieciskās darbības ietvaros tās kļūst par komerctelpām.

Inventārs

Ja tas ir mazvērtīgs inventārs līdz 1000 EUR, piemēram, darba galds, elektroierīces, tad to vari norakstīt uzreiz 100% apmērā. Savukārt inventārs 1000 EUR vērtībā vai vairāk ir uzskatāms par pamatlīdzekli. Pamatlīdzekļus saimnieciskās darbības izdevumos noraksta pakāpeniski, rēķinot nolietojumu. Par to vairāk lasi mūsu blogā.

Kredītmaksājumi

Ja pamatlīdzekli, ko pilnībā izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām, esi iegādājies, izmantojot kredītmaksājumu, kredīta pamatsummu un procentus pilnā apmērā vari attiecināt uz saimniecisko darbību. Ja pamatlīdzekli izmanto tikai daļēji saimnieciskās darbības vajadzībām, tad kredīta pamatsummai un procentiem jāpiemēro proporcija, norakstot izdevumus ne vairāk kā 70% apmērā.

Internets

Strādājot mājās, internetu izmanto gan saimnieciskās darbības, gan privātajām vajadzībām. Bieži vien ir grūti noteikt proporciju, cik lielā apmērā internets tiek izmantots saimnieciskās darbības vajadazībām, tāpēc šādā gadījumā likums ļauj attiecināt ne vairāk kā 70% no apmaksātā rēķina summas.

Vai noraksti visus iespējamos izdevumus?

Vai esi pārliecināts, ka noraksti visus iespējamos izdevumus, kas, strādājot no mājām, saistīti ar tavu saimniecisko darbību? Iesakām ieskatīties Pats.lv izdevumu analītikā “Iespējas un riski”! Šajā sadaļā apkopota informācija par izdevumu kategorijām, ko tavā nozarē strādājošie pašnodarbinātie noraksta saimnieciskajā darbībā. Šī sadaļa tev palīdz izvērtēt, kādus izdevumus tu vēl varētu norakstīt, kā arī kontrolēt jau esošo izdevumu norakstīšanu. Noteikti iesakām ieskatīties, ja trūkst zināšanu un ideju izdevumu norakstīšanai – iespējams, par kādu izdevumu kategoriju pat neesi iedomājies!

Atceries – pareiza un likumam atbilstoša izdevumu norakstīšana ļauj tev samazināt summu, kura apliekama ar nodokli!

Vairāk padomu izdevumu norakstīšanai: help.pats.lv


Address

Vincit Online, SIA, unified reg. No. 40203249460, VAT payer's No. LV40203249460, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia

[email protected]