Login

Pašnodarbinātais, kurš reģistrējies kā PVN maksātājs – kas mainās?

Daudzu pašnodarbināto saimnieciskās darbības laikā pienāk brīdis, kad nepieciešams kļūt par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju. Kāda ir atšķirība starp pašnodarbināto, kurš ir PVN maksātāju reģistrā un kurš nav? Ja nupat esi kļuvis par PVN maksātāju, šie ir trīs būtiskākie jaunumi, kas sagaida tavu saimnieciskās darbības grāmatvedību.

1. PVN likmes piemērošana un PVN priekšnodoklis

Kad tu kļūsti par PVN maksātāju, tevis sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota PVN likme. Standartlikme ir 21%, ko piemēro vispārējā gadījumā precēm, pakalpojumiem un preču importam. Atsevišķiem darījumiem piemēro arī samazinātās PVN likmes:

  • 12% – precēm un pakalpojumiem, kuras noteiktas likumā, piemēram, iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumiem, siltumenerģijai iedzīvotājiem;
  • 5% – svaigiem augļiem, ogām, dārzeņiem, kuru uzskaitījums sniegts PVN likuma pielikumā, kā arī grāmatām;
  • 0% – eksportam, ar preču importu un eksportu saistītajiem pakalpojumiem, kā arī preču piegādes darījumiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu PVN maksātājiem.

Vienlaikus – reģistrēts PVN maksātājs nemaksā budžetā visu pircējiem un pasūtītājiem izsniegtajos PVN rēķinos norādīto nodokļa summu, bet samazina to par priekšnodokļa summu. Priekšnodoklis – tā ir PVN summa, kas norādīta rēķinos, kurus tu kā PVN maksātājs saņem no citiem PVN maksātājiem, pērkot savas darbības nodrošināšanai nepieciešamās preces un pakalpojumus.

2. PVN deklarācija

Bez pašnodarbinātā ceturkšņa atskaites un gada ienākumu deklarācijas tev būs nepieciešams sagatavot arī PVN deklarāciju. PVN taksācijas periods ir viens mēnesis. Ja nav veikti darījumi ar ES dalībvalstīm un iepriekšējā gada PVN darījumu summa ir mazāka par 40 000 eiro.  (no 2024. gada – 50 000 EUR), tad PVN taksācijas periods ir ceturksnis. Atkarībā no tā PVN deklarācija jāiesniedz reizi mēnesī vai reizi ceturksnī.

Deklarāciju par darījumiem iesniedz līdz nākamā mēneša 20. datumam. Nodokli maksā līdz nākamā mēneša 23. datumam. Šādas deklarācijas aizpildīšana pieejama arī pats.lv sistēmā.

PVN uzskaiti obligāti veic PVN maksātāji. Pārējie to var veikt brīvprātīgi – tas ir ieteicams, lai kontrolētu apliekamo darījumu vērtību un savlaicīgi reģistrētos kā PVN maksātājs.

3. PVN rēķins

PVN aprēķina, izrakstot PVN rēķinu. PVN rēķinu izrakstīt drīkst tikai PVN maksātājs, veicot ar PVN apliekamu darījumu. PVN rēķinam ir īpašas prasības, kuras obligāti nepieciešams ievērot, piemēram, par obligāto rekvizītu pievienošanu. Turklāt, ja darījuma summa ir 143 vai vairāk eiro, kā arī darījums ir ar ES dalībvalsti, nodokļa rēķinam ir noteikti dažādi papildu rekvizīti. Ar tiem iesakām rūpīgāk iepazīties Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Noderīgi avoti par pašnodarbinātā PVN maksātāja statusu:

* Pēc kases principa PVN budžetā maksā tikai pēc tam, kad pircējs vai pasūtītājs apmaksā PVN rēķinu. Ieteicams izvēlēties, ja kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, jo visu uzskaiti var kārtot saskaņā ar kases principu, izmantojot saimnieciskās darbības žurnālu. PVN žurnāls nav jākārto.


Address

Vincit Online, SIA, unified reg. No. 40203249460, VAT payer's No. LV40203249460, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia

[email protected]